Chính sách quy trình xử lý khiếu nại | Bình Minh Mobile

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

09:37 - 12/06/2017

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT
HÌNH THỨC THANH TOÁN & GIAO HÀNG

1. Đối tượng khiếu nại:

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Bình Minh Mobile cung cấp

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do Bình Minh Mobile cung cấp khiếu nại trực tiếp tại cửa hàng hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 043.514.5163, gửi Mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:

Bình Minh Mobile có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết

CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

  • Bước 1: Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

  • Bước 2: Tiến hành xác mình và xử lý

  • Bước 3: Đơn vị và cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

  • Bước 4: Trả lời khách hàng

  • Bước 5: kết thúc khiếu nại