Bản update mới của Samsung galaxy S8+

Bản cập nhật mới của SS galaxy S8+

Ngoài ra, bản cập nhật cũng mang tới những sửa đổi bảo mật cho androi. Hiện nay chỉ mới có Châu Âu và Ấn độ được cập nhật phiên bản này, các khu vực khác thì chưa có.

Người dùng ở các khu vực khác có thể tự kiểm tra bản cập nhật của mình thủ công bằng cách vào ‘setting’ và kiểm tra phiên bản cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *