Linh kiện thay thế

Xương 8800 chính hãng

7,450,000 ₫

10,500,000 ₫

Bàn phím 6700 chính hãng

1,200,000 ₫

1,800,000 ₫

Xương 6700 gold

1,800,000 ₫

2,500,000 ₫