Kính gửi Quý khách hàng,

Cửa hàng Bình Minh Mobile đang lưu giữ nhiều thiết bị của Quý khách hàng để lại sửa chữa. Tuy nhiên, sau thời gian nhiều tháng, Quý Khách hàng không đến nhận lại mặc dù Bình Minh Mobile đã nỗ lực nhiều lần bằng các hình thức liên lạc thông báo tới Quý khách hàng. Trong đó, nhiều Quý khách không muốn nhận lại vì các lý do như không còn nhu cầu sử dụng, đã chuyển sang sử dụng sản phẩm khác . . .

Các thiết bị này hầu hết là các mẫu sản phẩm không thể sửa được do hư hại, không có linh kiện hoặc chi phí sửa chữa lớn . . . Việc lưu giữ trong thời gian dài gây nhiều khó khăn trong quản lý cho các cửa hàng của Bình Minh Mobile, đồng thời gây tổn thất, lãng phí chung cho Quý khách và Công ty khi giá trị của các thiết bị này ngày càng giảm sút theo thời gian và sự phát triển của công nghệ . Trong khi đó, linh kiện từ các thiết bị này hoàn toàn có thể được bóc tách, tái chế giúp sửa chữa nhiều sản phẩm của các Quý khách hàng khác, giảm thiểu tác động xấu về môi trường cũng như tăng lợi ích chung của xã hội.

Do đó, từ cuối năm 2019, Bình Minh Mobile đã có thông báo cụ thể về thời gian lưu trữ các thiết bị tại Cửa hàng cho Quý Khách hàng trong vòng trong 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Bình Minh Mobile tiếp nhận thiết bị quá thời gian này, Bình Minh Mobile được quyền bóc tách các thiết bị này phục vụ cho việc tái chế, sửa chữa cho các thiết bị khác.

Bình Minh Mobile kính mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng !